Översättning till norska

Lexikon för översättning från Svenska till norska.

Ord eller mening att översätta:

Översättning:

-

Kort om norska

Det norska språket är ett nordgermanskt språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Norskan är officiellt språk i Norge och och talas där av cirka 4,8 miljoner människor. Norska talas även bland mindre grupper i Kanada, USA och Danmark. Totalt är det cirka 5 miljoner människor som talar norksa världen över. Tillsammans med isländska, svenska, danskan och färöiska bildar de de nordgermanska språken som också brukar kallas de skandinaviska språken. Medan svenska, norksa och danska är väldigt lika varandra skiljer sig isländskan och färöiskan drastiskt från dessa. Det norska språket finns i två versioner som utgörs av bokmål och nynorskan. Bokmål baseras på det danska språket då danskan var standard som skriftspråk i Norge tidigare. Nynorskan är istället ett språk som är baserat på flertalet olika norksa dialekter och skiljer sig därför stort från bokmål.